Artist: "Tsuby,clube da crecente,Yui Saito,Michio Ogawa,Kokyu,Linda Bjalla,Tadataka Sudo"